به وب‌سایت دکتر جعفری خوش آمدید.

آدرس: 

تهران، میدان ونک، نرسیده به چهارراه جهان کودک، ساختمان 38 طبقه اول

کهیرهای فیزیکی


۱-کهیرکولینرژیک: این نوع کهیر به علت افزایش دمای بدن در اثر ورزش یا حمام گرم و استرس های هیجانی بروز می کند و ضایعات کهیری کوچک و به صورت پاپول های خارش دار دیده می شوند.

۲-کهیر فشاری: این نوع از کهیر درمناطقی که پوست به صورت مداوم و به مدت چند دقیقه فشرده شده بروز می کند. علایم کهیر دراین نوع  از بیماری می تواند به صورت حاد و تاخیری باشد.این نوع کهیر بیشتردر کف پاها که بیمار به مدت طولانی ایستاده باشد رخ می دهد

۳-کهیر سرمایی:این کهیر در اثر غوطه ور شدن در آب سرد و یا تماس با هوای سرد ظاهر می شود. در این نوع از کهیر شنا کردن ویا نوشیدن آب سرد ممنوع است.

۴-درموگرافیسم: اریتم و کهیری که در اثر خراش در پوست ایجاد می شود.این فرم از کهیر می تواند فقط به صورت خارش کل بدن تظاهر یابد

۵- کهیر ارتعاشی: دراثر ارتعاشات وارد شده بر پوست ایجاد می شود

۶- کهیر آفتابی: نوع نادری از کهیر است که به علت تابش نور آفتاب بروز می کند.ضایعات بعد از چند دقیقه تا چند ساعت از تابش مستقیم نور ظاهر می شوند.

۷-کهیر اکواژنیک: آب بدون توجه به درجه حرارت آن می تواند باعث بروز کهیر شود.