به وب‌سایت دکتر جعفری خوش آمدید.

آدرس: 

تهران، میدان ونک، نرسیده به چهارراه جهان کودک، ساختمان 38 طبقه اول

نقص ایمنی و عفونت

نقص ایمنی اولیه باعث بروز عفونت های تکرار شونده یا مقاوم به درمان در کودکان و بالغین مبتلا می گردد.از هر ۵۰۰نفر یک نفر مبتلا به یکی از انواع شناخته شده نقص های ایمنی اولیه می باشد.اگر در شما یا بستگان دو یا بیش از دو علامت از علایم ده گانه زیر وجود دارد ، حتما جهت بررسی از نظر احتمال وجود زمینه نقص ایمنی اولیه به پزشک مراجعه شود.

۱- بروز۲ باریا بیشتر عفونت گوش در طی یک سال

۲-بروز ۲ بار یا بیشتر عفونت سینوس ها در طی یک سال (بدون سابقه آلرژی )

۳-بروز ۱ بار عفونت ریوی در طی یک سال که حداقل برای دوسال تکرار شود

۴-اسهال مزمن به همراه کاهش وزن

۵-عفونت های مکرر ویروسی (از قبیل سرماخوردگی، تب خال،زگیل های پوستی و تناسلی)

۶- نیاز مکرر به تزریق آنتی بیوتیک وریدی برای درمان عفونت ها

۷- آبسه های عمیق تکرار شونده در پوست یا سایر اعضاء

۸-بروز برفک مقاوم به درمان یا عفونت های قارچی در پوست یا سایر اعضای بدن

۹- بروز عفونت با میکروب هایی که در افراد طبیعی بیماریزا نیستند مانند باکتری های شبه سل

۱۰-وجود فردمبتلا به نقص ایمنی اولیه در خانواده